پروژه‌های گروه مشاورین پارس ریتیل

ویلا مارت

ویلا مارت

متراژ: 800
نام مالک: آقای شایق
کشور: ایران
استان: البرز
شهر: سهیلیه 
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد

مرکادو

مرکادو

متراژ: 50
نام مالک: آقای اصلانی
کشور: ایران
استان: نارمک
شهر: تهران
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد

کیان مارت

کیان مارت

متراژ: 200
نام مالک: آقای مالک اشتر
کشور: ایران
استان: مازندران
شهر: چالوس
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد

مینو مارت

مینو مارت

متراژ: -
نام مالک: فروشگاه‌های مینو مارت
کشور: ایران
استان‌ها: تهران، گلستان، مازندران، گیلان، قزوین و ...
نوع قراراداد: آموزش 

مگا مارت

مگا مارت

متراژ: 200
نام مالک: آقای دهداری
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد

هایپر هاب

هایپر هاب

متراژ: 1100
نام مالک: آقای قنبری
کشور: ایران
استان: فارس
شهر: شیراز
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد، آموزش 

چیکوچیکو

چیکوچیکو

متراژ: 1500
نام مالک: آقای حسین دایا 
کشور: ایران
استان: هرمزگان
شهر: بندر لنگه 
نوع قراراداد:راه اندازی صفر تا صد، آموزش 

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

متراژ: 1200
نام مالک: آقای کمال رضوی 
کشور: ایران
استان: کردستان  
شهر: سندج
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد، آموزش

لویاند

لویاند

متراژ: 300
نام مالک: آقای علی بچاری 
کشور: ایران
استان:خوزستان
شهر: آبادان 
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد، آموزش 

فروشگاه زنجیره ایی هایپر سان

فروشگاه زنجیره ایی هایپر سان

متراژ: 20000
نام مالک: آقای کشاورز
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: تهران
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد، آموزش 

فروشگاه های زنجیره ایی شلف مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی شلف مارکت

متراژ: 300 متر به بالا
نام مالک: آقای فیروزی
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: تهران
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد، آموزش 

فروشگاه گریت مول

فروشگاه گریت مول

متراژ: 20000
نام مالک: ---
کشور: عراق
استان: نجف
شهر: نجف
نوع قراراداد: استاندارد سازی 

فروشگاه خانه ایرانی

فروشگاه خانه ایرانی

متراژ: 500
نام مالک: سرکار خانم مطلق 
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: تهران
نوع قراراداد: آموزش کلیه پرسنل 

فروشگاه های زنجیره ایی تیرازیس

فروشگاه های زنجیره ایی تیرازیس

متراژ: 300 تا 1000
نام مالک: آقای فلاح زاده 
کشور: ایران
استان: فارس 
شهر: شیراز
نوع قراراداد: استاندارد سازی و آموزش

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

متراژ: 200 تا 1000
نام مالک: آقای اژدری
کشور: ایران
استان: هرمزگان
شهر: بندر عباس
نوع قراراداد: استاندارد سازی و آموزش

هایپر هرم

هایپر هرم

متراژ: 800
نام مالک: آقای زارع 
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
نوع قراراداد: استاندارد سازی و آموزش

گیلان مال

گیلان مال

متراژ: 800
نام مالک: آقای شهیدی 
کشور: ایران
استان: گیلان
شهر: رشت
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد، آموزش 

فروشگاه های زنجیره ایی لارما

فروشگاه های زنجیره ایی لارما

متراژ: 200 تا 600
نام مالک:آقای مرتضی قناد
کشور: ایران
استان: مازندران
شهر: ساری
نوع قراراداد: استاندارد سازی و آموزش 

گامبرون

گامبرون

متراژ: 3200
نام مالک: آقای اسد خواجه زاده
کشور: ایران
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
نوع قراراداد: استاندارد سازی و آموزش 

پرومارت

پرومارت

متراژ: 1900
نام مالک: آقای شکرچیان
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: تهران
نوع قراراداد: استاندارد سازی و آموزش

هایپر انتخاب من

هایپر انتخاب من

متراژ: 10000
نام مالک: شرکت اسنوا گروه انتخاب 
کشور: ایران 
استان: کرمان 
شهر: کرمان 
نوع قراراداد: آموزش کلیه پرسنل 

اسکای مون

اسکای مون

متراژ: 1900
نام مالک: آقای احمدی
کشور: ایران
استان: گلستان
شهر: گرگان
نوع قراراداد: راه‌اندازی صفر تا صد، آموزش

پک مز مارکت

پک مز مارکت

متراژ: 300 
نام مالک: آقای ارشدی
کشور: ایران
استان: البرز
شهر: مهرشهر
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد، آموزش 

فروشگاه زنجیره ایی باما و اونیک

فروشگاه زنجیره ایی باما و اونیک

متراژ: 300 تا 1200
نام مالک: آقای نبوی
کشور: ایران
استان: خراسان
شهر: مشهد
نوع قراراداد: ممیزی و آموزش 

فروشگاه هایپر لاند

فروشگاه هایپر لاند

متراژ: 3000
نام مالک: آقای عمادی
کشور: عمان
استان: برمی
شهر: برمی
نوع قراراداد: ممیزی و آموزش